Acta de asamblea

Sesión de Asamblea General Extraordinaria de fecha 30 de octubre de 2019

 

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA